Wetenschap

Volgens Moraska et al. (2008) heeft massage een positieve invloed op de bloeddruk.

Moeini et al. (2011) sluiten hierbij aan en geven aan dat massage een veilige, effectieve, toepasselijke en goedkope interventie is voor het verbeteren van de bloeddruk bij vrouwen.

Moraska & Chandler (2009) geven in hun studie het bewijs dat stress bij patiŽnten met spanningshoofdpijn verminderd indien zij op regelmatige basis een massage ontvangen door een masseur.

Het onderzoek van Lane (2013) laat zien dat massage op de werkplek ten goede komt aan de gezondheid van werknemers en daardoor een positieve werking heeft op de organisatorische uitkomsten. De evidence-based resultaten uit dit onderzoek wijzen erop dat massage op de werkplek zorgt voor verbetering van de productiviteit en het verminderen van stress en spanning bij werknemers. Daarnaast is massage op de werkplek goedkoop om te implementeren.

 

Bronnen

●   Moraska, A. et al. (2008) Physiological Adjustments to Stress Measures Following Massage Therapy: A Review of the Literature.

●   Moeini, M. et al. (2011) The effect of massage therapy on blood pressure of women with pre-hypertension.

●   Moraska, A. & Chandler, C. (2009) Changes in Psychological Parameters in Patients with Tension-type Headache Following Massage Therapy: A Pilot Study.

●   Lane, D.N. (2013) Improving workplace productivity and corporate culture: perceptions and experiences of the effects of workplace massage.